Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia Ngày đăng: 14/09/2018
Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và Danh mục Hóa chất quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ/TTg ngày 22 tháng 6 năm 2012. Thực hiện Đề án, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và chính thức đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia từ ngày 01 tháng 8 năm 2018. Danh mục hóa chất quốc gia đang được Cục Hóa chất, Bộ Công Thương xây dựng, đến ngày 01 tháng 8 năm 2018, dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia Việt Nam được xây dựng gồm 31.745 chất (chi tiết như file đính kèm theo).

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục bổ sung hóa chất đang sử dụng nhưng chưa có trong bản dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia, Cục Hóa chất thông báo tiếp tục tiếp nhận ý kiến bổ sung Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia của Doanh nghiệp đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Danh mục hóa chất do các đơn vị cung cấp đề nghị đầy đủ các thông tin sau: tên hóa chất, mã số CAS, MSDS, hồ sơ chứng minh hóa chất đã được sử dụng tại Việt Nam (hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn) và gửi về Cục Hóa chất theo đường email và đường công văn trước ngày 15 tháng 10 năm 2018, sau thời gian trên, Cục Hóa chất sẽ không tiếp nhận thông tin bổ sung vào Danh mục hóa chất quốc gia.

Cục Hóa chất đã xây dựng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp kiểm tra, bổ sung vào danh mục hóa chất quốc gia để đảm bảo việc đảm bảo dữ liệu, Cục Hóa chất chỉ nhận thông tin gửi theo đúng định dạng quy định và được xuất bởi phần mềm chi tiết như file đính kèm. (link:https://1drv.ms/f/s!At55XAvfvmLDgcUIugm6wuivCQhBAQ)

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất, Cục Hóa chất, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 024 2220 5118; Email: hanhtn@moit.gov.vn/.

File đính kèm: CV902Dự thảo DM HCQGHD sử dung phần mềm NCI