Hệ thống khai báo hóa chất

Hệ thống khai báo hóa chất là dịch vụ công của Cục Hóa chất được triển khai trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?

Liên kết