Hệ thống khai báo hóa chất

Hệ thống khai báo hóa chất là dịch vụ công của Cục Hóa chất được triển khai trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ MỚI Từ ngày 01 tháng 3 năm 2014, Cục Hóa chất kết hợp với Cục thương mại điện tử triển khai hệ thống chữ ký số mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc khai báo nhập khẩu hóa chất qua mạng internet.
Đọc tiếp ...
  • Việt Nam tham gia Hội nghị Quốc gia thành viên lần thứ 18 của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (04/12/2013)
  • Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án năm 2014 thuộc Chương trình Hóa dược (17/05/2013)
  • Thông báo gia hạn đăng ký kế hoạch 2014 thuộc Chương trình Hóa dược (05/02/2013)
  • Thông báo đăng ký kế hoạch 2014 thuộc Chương trình Hóa dược (21/01/2013)
  • Liên kết