Hệ thống khai báo hóa chất

Hệ thống khai báo hóa chất là dịch vụ công của Cục Hóa chất được triển khai trực tuyến, thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?
Thông báo kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược Thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Văn phòng Hóa dược tổ chức kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí...đến hết tháng 10 năm 2014 của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược.
Đọc tiếp ...
  • Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài năm 2014 thuộc Chương trình Hóa dược (23/09/2014)
  • Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký mới của Cục trưởng Cục Hóa chất (11/07/2014)
  • Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược (12/05/2014)
  • Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược (12/05/2014)
  • Liên kết