Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
Thực hiện Nghị quyết số 41/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Bộ Công Thương được giao là đơn vị chủ trì soạn thảo Luật Hoá chất (sửa đổi). Dự án Luật Hoá chất (sửa đổi) dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2024 và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ thứ 8 (tháng 10 năm 2024).
Để hoàn thiện dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật và dự thảo Tờ trình (kèm theo).

Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân xin gửi bằng văn bản về Bộ Công Thương (qua Cục Hóa chất, số 21 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) và qua email (theo địa chỉ KienNV@moit.gov.vn, ThanhNT@moit.gov.vn) trước ngày 10 tháng 4 năm 2024 để tổng hợp, hoàn thiện dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).

(Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Nguyễn Văn Kiên, điện thoại: 0886988922, email:
KienNV@moit.gov.vn hoặc đ/c Nguyễn Tiến Thành, điện thoại: 0978180230, email: ThanhNT@moit.gov.vn).

Hồ sơ xin ý kiến gồm có:
1. Dự thảo Tờ trình
2. Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
3. Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách
4. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hóa chất 2007
5. Bảng so sánh, đối chiếu giữa Luật cũ và dự thảo Luật (sửa đổi)

Bản dịch tiếng Anh (không chính thức):
1. Proposal
2. Draft Law
3. Impact Assessment
Tin tức liên quan
Thông báo thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại  Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ
Đăng ngày: 03/05/2024

Thông báo thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ

Thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đăng ngày: 15/03/2024

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Thông báo khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học”
Đăng ngày: 25/01/2024

Thông báo khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học”

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương thông báo về việc tham gia khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học” từ ngày 09 tháng 02 năm 2024 đến ngày 06 tháng 3 năm 2024

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023
Đăng ngày: 23/01/2024

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023

Nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Đăng ngày: 25/12/2023

Nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã phối hợp với Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/)

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023
Đăng ngày: 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top