Số hiệu : 71/2019/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/08/2019
Tệp đính kèm

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/10/2019; thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ