Số hiệu : 41 /2011/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ Trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 16/12/2011
Tệp đính kèm