Số hiệu : 2279/QĐ-BCT
Tên văn bản: Về việc ban hành quy trình cấp Giấy phép xuất khẩu, vật liệu nổ công nghiệp dưới hình thức trực tuyến theo cơ chế hải quan một cửa quốc gia
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Cục Hóa Chất
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 07/06/2016
Tệp đính kèm