Số hiệu : 55/2014/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định sô 38⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát và Công ước cấm phát triên, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ Trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 19/12/2014
Tệp đính kèm