Số hiệu : 04/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ Trưởng Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 13/02/2012
Tệp đính kèm