Số hiệu : 28/2010/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ Trưởng Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 28/06/2010
Tệp đính kèm