Thông báo thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ

Thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học (say đây gọi tắt là Nghị định số 33/2024/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2024 và thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, sau ngày Nghị định có hiệu lực (ngày 19 tháng 5 năm 2024), tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu hóa chất Bảng để kinh doanh sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng. Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định: “5. Cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng rà soát để hoàn thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng quy định tại Nghị định này và phải đăng ký cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất Bảng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 33/2024/NĐ-CP, Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng được cấp trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành (ngày 19 tháng 5 năm 2024) tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hạn ghi trong Giấy phép. Thời hạn giấy phép xuất, nhập khẩu hoá chất Bảng cấp trước ngày Nghị định số 33/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 19 tháng 5 năm 2024) tuân thủ theo Nghị định số 38/2014/NĐ-CP và có giá trị tối đa 12 tháng.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Hoá chất thông báo để các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng có kế hoạch thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất Bảng trước trước ngày Nghị định số 33/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 19 tháng 5 năm 2024) trong trường hợp cần thiết và trong thời gian chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng.

Chi tiết xem Tại đây
Tin tức liên quan
Thông báo thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại  Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ
Đăng ngày: 03/05/2024

Thông báo thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ

Thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu Hoá chất Bảng tại Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đăng ngày: 15/03/2024

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi)

Thông báo khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học”
Đăng ngày: 25/01/2024

Thông báo khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học”

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương thông báo về việc tham gia khóa học trực tuyến “Khai báo và thanh sát theo điều VI của Công ước cấm vũ khí hóa học” từ ngày 09 tháng 02 năm 2024 đến ngày 06 tháng 3 năm 2024

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023
Đăng ngày: 23/01/2024

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023

Thông báo về việc khai báo hóa chất Bảng, hóa chất DOC, DOC-PSF cho năm 2023

Nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Đăng ngày: 25/12/2023

Nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã phối hợp với Tổng cục Hải quan nâng cấp hệ thống Khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (địa chỉ: https://vnsw.gov.vn/)

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023
Đăng ngày: 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia về cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp ngày 22/11/2023

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top