Cục Hóa chất: Năm 2024, tập trung nguồn lực xây dựng Luật Hóa chất sửa đổi

Chiều ngày 12/01/2024, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hoàn thành tốt các mục tiêu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lưu Hoàng Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất cho biết, tính đến ngày 31/12/2023, Cục Hóa chất nhận được 4.874 văn bản, bao gồm các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, các văn bản được gửi từ các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ. Theo chức năng, quyền hạn, Cục đã dự thảo trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành và ban hành tổng số 1.767 văn bản đảm bảo chất lượng và tiến độ.


                                   
                                       Ông Lưu Hoàng Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất báo cáo tại hội nghị

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hoá chất đã lập đề nghị xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi) và trình Chính phủ theo đúng tiến độ được giao. Ngày 18/12/2023, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV đã họp và ban hành Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 về Điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024, trong đó Luật Hoá chất (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 8 (tháng 10/2024).

Về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022. Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký, ban hành Công văn triển khai thực hiện Chiến lược gửi Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, tập đoàn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất. Đến thời điểm hiện tại một số tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược như: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Long An, Quảng Bình.


                                                                              
                                                                                     Toàn cảnh hội nghị

Cục Hóa chất đã triển khai xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược và ngày 29/12/2023, Cục đã gửi bản dự thảo Kế hoạch trên xin ý kiến của các đơn vị liên quan. Ngoài ra, Cục Hóa chất đang triển khai thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất và xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hóa chất tập trung” - ông Lưu Hoàng Ngọc nêu.

Đáng chú ý, các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 do Cục quản lý đang được thực hiện qua hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia gồm có: Khai báo hóa chất nhập khẩu (88.276 hồ sơ, trong đó có 36 hồ sơ cho 3 nhóm chất mới được kiểm soát từ ngày 22/12/2023); Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, Bảng 3 (644 hồ sơ); Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp (12.420 hồ sơ), Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ (260 hồ sơ), Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp (76 hồ sơ).

Việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã mang lại những hiệu quả nhất định, tiết giảm thời gian, nhân công, chi phí và tăng độ hài lòng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất” - Lãnh đạo Cục Hóa chất nhấn mạnh.

Tập trung vào các giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Bước sang năm 2024, Cục Hóa chất sẽ tập trung xây dựng dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) theo đúng kế hoạch và thời hạn được giao; xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chuẩn QCVN 05A:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, dự kiến trình trước ngày 30/9/2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo “Chương trình phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trình Chính phủ phê duyệt năm 2024.


 
                                         Ông Phùng Mạnh Ngọc - Cục trưởng Cục Hóa chất phát biểu tại hội nghị

Đẩy mạnh công tác triển khai Chương trình làm việc với một số Sở Công Thương về việc thực hiện quản lý hóa chất tại địa phương. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra trong lĩnh vực hóa chất. Năm 2024, dự kiến tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 33 cuộc kiểm tra, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2024” - Lãnh đạo Cục Hóa chất thông tin.

Thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính đã được công bố trong danh sách thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách để hoàn thành các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Triển khai việc thống kê, công bố thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia một cách chính xác, kịp thời.

Tập trung rà soát lại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực hóa chất thuộc ngành Công Thương để xây dựng, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định, phù hợp công nghệ sản xuất, tình hình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực quản lý hóa chất.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý hóa chất (như giữa Cục Hóa chất với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Hải quan,...); tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực hóa chất để hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý hóa chất của Việt Nam.

Liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, ông Vương Thành Chung - Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất cho biết, năm qua Cục Hóa chất đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình diễn tập ứng phó sự cố hóa chất năm 2023 tại Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình. Công tác tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất với quy mô lớn cho thấy sự chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực nhiều kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại phù hợp trong ứng cứu sự cố hóa chất và đặc biệt là năng lực ứng phó hiệu quả và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng cơ sở, các cơ sở hoạt động hóa chất lân cận và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.                                Ông Vương Thành Chung - Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố và An toàn hóa chất

Thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh công tác diễn tập ứng phó sự cố tại các địa phương, cụ thế triển khai tại 3 miền với quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền triển khai trên diện rộng sẽ đem hiêu quả thiết thực hơn. Cục Hóa chất khuyến khích các địa phương cùng phối hợp triển khai diễn tập ứng phó với sự cố hóa chất. Đặc biệt đối với các tỉnh công nghiệp lớn và trong đó có ngành công nghiệp hóa chất phát triển” - ông Vương Thành Chung đề xuất.

Chia sẻ thêm bà Nguyễn Thanh Loan - Trưởng phòng Phát triển công nghiệp hóa chất cho hay, cần nhìn nhận đúng hơn về vai trò của công nghiệp hóa chất, việc đầu tư các khu công nghiệp hóa chất tập trung góp phần thúc đẩy sự phát triển hiệu quả về hoạt động hóa chất. Đây cũng là cơ sở cho sự phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả cho ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam./.

Nguồn: Báo Công Thương

Tin tức liên quan
TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định số 33/2024/NĐ-CP về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam
Đăng ngày: 18/04/2024

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định số 33/2024/NĐ-CP về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

Nghị định số 33/2024/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực hoá chất hiểu hơn về thực hiện Công ước cấm vũ khí hoá học
Đăng ngày: 11/04/2024

Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực hoá chất hiểu hơn về thực hiện Công ước cấm vũ khí hoá học

Ngày 10/4/2024, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Hoá chất tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 33/2024/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định về việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học.

(Tiếp theo) Chuỗi Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đăng ngày: 05/04/2024

(Tiếp theo) Chuỗi Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)

Tiếp nối chuỗi Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi) tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, ngày 25-26/3/2024, Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam đặt mục tiêu đáp ứng 30% nguyên liệu sản xuất thuốc và chế phẩm y tế vào năm 2045
Đăng ngày: 02/04/2024

Việt Nam đặt mục tiêu đáp ứng 30% nguyên liệu sản xuất thuốc và chế phẩm y tế vào năm 2045

Dự thảo Chương trình Phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt mục tiêu, năm 2045 đáp ứng 30% nguyên liệu sản xuất thuốc và các chế phẩm y tế.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Đăng ngày: 29/03/2024

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 27/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã trao Bằng khen của Bộ trưởng cho đơn vị tiêu biểu, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo kịp thời lượng Oxy đáp ứng việc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

(Tiếp theo) Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)
Đăng ngày: 29/03/2024

(Tiếp theo) Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi)

Tiếp nối chuỗi Hội thảo tham vấn ý kiến xây dựng Luật Hóa chất (sửa đổi) tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, ngày 21-22/3/2024, Cục Hóa chất tổ chức Hội thảo tại Thành phố Đà Nẵng.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top