LƯU HOÀNG NGỌC

Lưu Hoàng Ngọc

 •    024.22205106
 •    NgocLH@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 • a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất; Khai báo hoá chất; Phân loại và ghi nhãn hoá chất; phụ trách công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác có liên quan;
 • b) Giúp Cục trưởng quản lý theo quy định pháp luật các lĩnh vực hoá chất cơ bản, cao su, hoá dược (bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật); Giúp Cục trưởng trong hoạt động hợp tác quốc tế; chủ trì các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; Chỉ đạo và là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Công ước Minamata về thủy ngân, Công ước Rotterdam;
 • c) Giúp Cục trưởng thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đổi mới, sắp xếp và cổ phần hoá, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; Giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp báo cáo việc thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các doanh nghiệp còn vốn nhà nước khác trong lĩnh vực công nghiệp hóa chất trực thuộc Bộ theo phân công của Bộ trưởng;
 • d) Chủ trì chỉ đạo công tác thống kê, phân tích, định kỳ đánh giá kịch bản tăng trưởng ngành và của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam;
 • e) Thành viên Tổ điều hành thị trường trong nước của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Cục;
 • f) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top