LƯU HOÀNG NGỌC

Lưu Hoàng Ngọc

 •    024.22205106
 •    NgocLH@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 •  
 • a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng, thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; chủ trì thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy định về Ứng phó sự cố hóa chất độc theo quy định pháp luật, Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó sự cố và an toàn hóa chất; phụ trách công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác có liên quan; chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực được phân công;

  b) Giúp Cục trưởng thực hiện xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hóa chất, điều kiện hoạt động hóa chất;

  c) Giúp Cục trưởng chỉ đạo, quản lý việc sử dụng muối công nghiệp nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan;

  d) Giúp Cục trưởng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng chuyên ngành hóa chất thuộc quản lý ngành của Bộ;

  đ) Giúp Cục trưởng quản lý theo quy định pháp luật các lĩnh vực hóa chất cơ bản, cao su, hóa dược (không bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, thẩm định FS dự án theo quy định của pháp luật);

  e) Giúp Cục trưởng trong hoạt động hợp tác quốc tế; chủ trì các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo và là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Công ước Minamata về thủy ngân, Công ước Rotterdam;

  g) Cập nhật yêu cầu, chất vấn, trả lời cử tri và đại biểu Quốc hội các lĩnh vực quản lý của Cục;

  h) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

  i) Xử lý các nội dung công việc liên quan đến các đơn vị: Vụ AM, Vụ AP, Vụ ĐB, Vụ KHCN, Cục ATMT, trong đó các nhiệm vụ liên quan đến Vụ KHCN theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

  k) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top