Thông báo v/v Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất

Thông báo v/v Công khai việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực hóa chất
Cục Hóa chất thông báo thông về xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức vi phạm thuộc lĩnh vực hóa chất như sau:
Ngày 08 tháng 11 năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 9283/QĐ-XPHC việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH xuất nhập khẩu năng lượng Biomass, cụ thể như sau:
1. Thông tin về tổ chức bị phạt vi phạm hành chính
Tên Công ty: Công ty TNHH xuất nhập khẩu năng lượng Biomass
- Địa chỉ trụ sở chính: 11A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0315348873.
- Người đại diện theo pháp luật: Dương Thị Thu Cúc;     Giới tính: Nữ.
- Chức danh: Giám đốc.
2. Hành vi vi phạm hành chính theo Quyết định số 9283/QĐ-XPHC ngày 08/11/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Sản xuất, kinh doanh không đúng địa điểm, quy mô, chủng loại hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp ghi trong Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vự công nghiệp; Bán hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp cho tổ chức, cá nhân mua hóa chất để kinh doanh nhưng không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định.
Quy định khoản 5 Điều 17, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 8, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.
3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện
3.1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.
- Số tiền: 60.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt (được gửi theo đường bưu điện).
3.2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp: 12 tháng, theo quy định tại khoản 7 Điều 17, khoản 3 Điều 18 Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại điểm d khoản 8, khoản 9 Điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.
3.3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi với số tiền là : 174.531.250 đồng (Một trăm bảy mươi tư triệu năm trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm năm mươi đồng) theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.
3.4. Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm: tạm giữ Container bồn chứa số CRYU 9802924 để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 9283/QĐ-XPHC ngày 08/11/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Cục Hóa chất, Bộ Công Thương
Tin tức liên quan
Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp
Đăng ngày: 22/09/2023

Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp

Hoạt động thử nghiệm đối với sản phẩm PAC, amôniắc công nghiệp, natri hydroxit (xút) công nghiệp

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu
Đăng ngày: 12/09/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Khai báo hóa chất nhập khẩu

Khảo sát đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT)
Đăng ngày: 08/08/2023

Khảo sát đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT)

Khảo sát đánh giá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm (QCVN 05A: 2020/BCT)

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3
Đăng ngày: 17/05/2023

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Thông báo về sự cố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp và Cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG
Đăng ngày: 18/04/2023

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Thông báo về thông tin Tài khoản thu phí thẩm đinh Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
Đăng ngày: 05/04/2023

Thông báo về thông tin Tài khoản thu phí thẩm đinh Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Thông báo về thông tin Tài khoản thu phí thẩm đinh Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top