Hoàng Quốc Lâm

Hoàng Quốc Lâm

HOÀNG QUỐC LÂM
 •  024.62705558
 • LamHQ@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 •  
 • a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động hóa chất, công tác truyền thông về công nghiệp hóa chất và các hoạt động khác của Cục;

 • b) Giúp Cục trưởng thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý của Cục; chủ trì tổ chức triển khai, giám sát thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001;

 • c) Giúp Cục trưởng thực hiện xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm hóa chất, sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có chứa hóa chất nguy hiểm, độc hại;

 • d) Giúp Cục trưởng quản lý theo quy định pháp luật các lĩnh vực hóa chất điện hóa, chất tẩy rửa, pin-acquy, khai thác, chế biến apatit (không bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, thẩm định FS dự án theo quy định của pháp luật);

 • đ) Giúp Cục trưởng thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại và cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; chủ trì chỉ đạo công tác thống kê, phân tích, định kỳ đánh giá kịch bản tăng trưởng ngành và của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

 • e) Giúp Cục trưởng thực hiện việc xử lý các vấn đề tồn đọng tại dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong lĩnh vực hóa chất;

 • g) Thành viên Tổ điều hành thị trường trong nước của Bộ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Cục;

 • h) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

 • i) Xử lý các nội dung công việc liên quan đến các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ KHCN, Vụ TTTN, trong đó các nhiệm vụ liên quan đến Vụ KHCN và Văn phòng Bộ theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

 • k) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top