NGUYỄN XUÂN SINH

Nguyễn Xuân Sinh

 •  024.62705558
 •  SinhNX@moit.gov.vn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Chức năng nhiệm vụ:
 •  
 • a) Giúp Cục trưởng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, danh mục hóa chất quốc gia, đánh giá hoá chất mới, hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, hoá chất kinh doanh có điều kiện;
 •  
 • b) Giúp Cục trưởng quản lý theo quy định pháp luật các lĩnh vực điện hoá, chất tẩy rửa, pin-acquy, khai thác, chế biến apatit (bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình, dự án theo quy định của pháp luật);
 •  
 • c) Chủ trì các nội dung, hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;
 •  
 • d) Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về phòng ngừa, ứng phó sự cố và an toàn hóa chất; Chủ trì xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn hoá chất;
 •  
 • e) Giúp Cục trưởng thực hiện việc xử lý các vấn đề tồn đọng tại dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong lĩnh vực Hóa chất;
 •  
 • f) Đầu mối Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương tại Cục Hóa chất;
 •  
 • g) Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.
X

Đăng ký nhận thông tin

Ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin
Top