Thông báo
Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(10/01/2019) - Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu ...
(03/01/2019) - Thông báo áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa (tiền chất công nghiệp) xuất khẩu, nhập khẩu đối với khu vực hải quan riêng
Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ ...
(24/12/2018) - Thông báo bãi bỏ các quy định quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp tại Thông tư 42⁄2013⁄TT-BCT của Bộ Công Thương
Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương
(24/12/2018) - Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương
Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia
(14/09/2018) - Thông báo bổ sung thông tin vào danh mục hóa chất quốc gia
Thông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
(02/08/2018) - Thông báo về việc vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
Thông báo đăng ký kế hoạch năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược
(22/02/2018) - Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2019. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ , nội dung được quy định trong Quyết định ...
Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch Cục Hóa chất
(31/07/2017) - Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch
Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương ...
(18/07/2017) - Tuyển sinh đào tạo sau đại học chuyên ngành Hóa dược tại các cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc Chương trình Hóa dược năm 2017
Đăng ký tham dự Đối thoại Hóa chất trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức lần thứ ba (SOM3), APEC ...
(12/07/2017) - Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 (APEC 2017)
Thông báo Tuyển chọn giao trực tiếp các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 thuộc Chương trình ...
(26/05/2017) - Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1837⁄QĐ-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện ...
Gia hạn thời gian đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(08/02/2017) - Văn phòng Hóa dược thông báo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược⁄hóa dược như sau:
Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược
(17/01/2017) - Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2018.
Lấy ý kiến "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất" ...
(09/08/2016) - Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26⁄2011⁄NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2008⁄NĐ-CP
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(26/05/2016) - Để thực hiện các nội dung của Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình Hóa dược) Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4049⁄QĐ-BCT ngày 25 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện ...
Thông báo xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Vương quốc Anh
(08/04/2016) - Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Đại diện tham tán thương mại Bộ Công Thương tại Vương quốc Anh thông báo về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ tổ chức một số sự kiện quảng bá, giới thiệu nhằm xúc tiến thương mại và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư trong đó có lĩnh vực hóa chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh.
Thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
(09/03/2016) - Triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình Hóa dược,Ban điều hành chương trình hóa dược thông báo đăng ký kế hoạch 2017 thuộc Chương trình Hóa dược
Thông báo về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
(02/03/2016) - Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành “Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”, Văn phòng Hóa dược thông báo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Hóa dược nộp hồ sơ phê duyệt ...
Thông báo kiểm tra định kỳ
(01/03/2016) - Thực hiện Quyết định số 06⁄2008⁄QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Văn phòng Hóa dược tổ chức kiểm tra định kỳ về nội dung, tiến độ, tình hình sử dụng kinh phí...đến hết tháng 3 năm 2016 của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Hóa dược.
Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược
(01/06/2015) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3897⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược. Nhằm triển khai việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015, Bộ Công Thương xin thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự ...
Thông báo tuyển chọn, xét chọn các đề tài, dự án SXTN năm 2016 thuộc Chương trình Hóa dược
(01/05/2015) - Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3669⁄QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2015 thuộc Chương trình Hóa dược