Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu Ngày đăng: 19/01/2021
Năm 2020 là năm đầy thách thức, khó khăn trước tác động của dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực, các ngành trong đó có lĩnh vực hóa chất. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Công Thương, lĩnh vực quản lý nhà nước về hóa chất đã đạt được một số kết quả nhất định, đáng khích lệ.

Đây là đánh giá của ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục Hóa chất, ngày 14/1.

Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu

 

Hoàn thành nhiều mục tiêu

Báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Kim Liên - Phó Cục trưởng Cục Hóa chất cho biết, năm 2020 Cục Hóa chất đã chủ trì xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, gồm 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 8 Thông tư, trong đó có 1 Thông tư về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độ, 7 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng, chất lượng một số hóa chất công nghiệp. Ngoài ra, theo chức năng, quyền hạn, Cục đã dự thảo trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành hoặc ban hành tổng số 1.159 văn bản, trong đó, văn bản do Cục dự thảo trình Lãnh đạo Bộ ký là 465; Văn bản do Cục ban hành theo thẩm quyền là 489; Quyết định do Cục ban hành theo thẩm quyền là 205.

Đáng chú ý, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Cục Hóa chất tạo bước đột phá. Cụ thể, Cục đã đẩy mạnh, tập trung vào các nhiệm vụ: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cải cách tài chính công, công nghệ hóa.

Theo đó, Cục thường xuyên rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của mình, tập trung vào các TTHC có liên quan nhiều tới người dân và các doanh nghiệp. Thực hiện việc công khai, minh bạch tất cả các TTHC, kịp thời thống kê đưa các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên các trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Cục Hóa chất.

Bên cạnh đó, Cục tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân báo cáo về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, đối chiếu thông tin giữa các đơn vị quản lý hóa chất và giảm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp. “Cục Hóa chất là một trong những đơn vị đi đầu Bộ Công Thương về triển khai dịch vụ công trực tuyến, TTHC qua một cửa quốc gia với 8 thủ tục (2 thủ tục triển khai trong năm 2020)”- bà Liên nhận định.

Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu
 

Năm qua, Cục Hóa chất cũng đã chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương xây dựng Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2040”. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trong ngành hóa chất theo phân công, phân cấp, như: Dự án Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam do Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina làm chủ đầu tư; Tiếp nhận và tổ chức đánh giá hồ sơ thiết kế Dự án Nhà máy sản xuất săm lốp cao su DONG AH VINA-Dung Quất do DONG AH VINA-Dung Quất làm chủ đầu tư. Tích cực giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp về chính sách thuế, chính sách ưu đãi và hướng dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất trong và ngoài nước tuân thủ các quy định của Luật Hóa chất và các văn bản dưới Luật.

Đồng thời, Cục Hóa chất tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao là đầu mối của Bộ thực hiện các hoạt động liên quan đến kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp và phòng chống ma tuý. Theo đó, Cục đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Tổng Cục Hải quan kiểm tra một số đơn vị tham gia xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng tiền chất công nghiệp nhằm phát hiện những hạn chế, vướng mắc và sai phạm trong công tác kiểm soát tiền chất. Công tác kiểm tra kết hợp với hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền chất công nghiệp; thực hiện tốt Cơ chế một cửa quốc gia đối với TTHC cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Bên cạnh đó, các chương trình hóa dược, hợp tác quốc tế, thanh tra, kiểm tra luôn được Cục quan tâm, triển khai quyết liệt mặc dù có những khó khăn do dịch bệnh. Trong đó, đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện kế hoạch được giao năm 2020, Cục Hóa chất tiến hành thanh tra 1 công ty và kiểm tra 33 công ty việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý hóa chất. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Cục đã đề xuất và được Lãnh đạo Bộ đồng ý điều chỉnh đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra 12 công ty, đến thời điểm hiện nay, Cục đã hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020.

Ngoài ra, trong quý IV/2020, Cục Hóa chất tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động hóa chất 9 công ty kinh doanh N2O theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản số 3602/VPCP-KGVX ngày 7/5/2020 về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng khí Đinitơ Monoxit (khí N2O).

Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu
 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hóa chất

Ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà Cục Hóa chất đạt trong năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng - nhấn mạnh, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song tập thể Cục Hóa chất đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, Thứ trưởng đặc biệt đánh giá cao tiến độ về xây dựng các văn bản pháp luật, văn bản quản lý hành chính, các đột phá trong CCHC của Cục Hóa chất.

Hóa chất là ngành công nghiệp quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên cho đến nay nhận thức về vai trò của lĩnh vực này trong đời sống vẫn còn khiêm tốn. Theo đó, năm 2021 và thời gian tới, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng - đề nghị, Cục Hóa chất cần phải đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng hiểu rõ vai trò của hóa chất, làm sao tăng sự an tâm, hiểu biết của các cấp ngành về hóa chất. “Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Hóa chất phải lồng ghép, đồng bộ với Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2040. Khi xác định chiến lược, cách làm phải thể chế hóa bằng luật, các văn bản dưới luật, việc bổ sung, hỗ trợ cho nhau sẽ mang lại thành công cho công tác quản lý hóa chất”- Thứ trưởng giao nhiệm vụ.

Đề cập về xu hướng phát triển của cuộc cách mạng CMCN 4.0 trong bối cảnh hiện nay, Thứ trưởng cho rằng, ngành hóa chất không thể xa rời vấn đề này, phải nhanh chóng chuyển đổi số để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý, điều hành. Cùng với đó tập trung CCHC, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia để nâng cao hiệu quả quản lý; kiểm tra, ứng phó các sự cố hóa chất.

Thứ trưởng lưu ý, Cục Hóa chất cần tiếp tục đẩy mạnh, tận dụng học tập kinh nghiệm quản lý hóa chất của các nước trên thế giới, qua đó xác định rõ các vấn đề, nội dung mang tính mũi nhọn để nghiên cứu, ứng dụng thực tế. “Là đơn vị có đội ngũ đồng đều về chuyên môn, Cục phải tiếp tục phát huy, đồng thời tích cực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tạo môi trường làm việc thông thoáng, cởi mở, sáng tạo, xây dựng đội ngũ chất lượng không chỉ cho Cục mà còn cho Bộ Công Thương”- Thứ trưởng kỳ vọng.

Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu

 

Tiếp thu các chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Văn Thanh – nhấn mạnh, năm 2021, Cục Hóa chất xác định đây là năm đi vào chiều sâu trong công tác quản lý, nhằm tận dụng các thành tựu về hiện đại hóa ngành, có những thay đổi mới, cách làm mới thích ứng với tình hình mới của đất nước. “Cục quyết tâm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, dù rất nặng nề do khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt là để khẳng định vị trí, vai trò như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh, hóa chất và hóa dầu phải là ngành công nghiệp nền tảng”- ông Nguyễn Văn Thanh cho hay.

Trên cơ sở đó, Cục Hóa chất sẽ tập trung vào kế hoạch dài hạn: Thứ nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ưu tiên kiểm soát các hóa chất độc; Thứ hai là đẩy mạnh xây dựng văn bản pháp luật, như Xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Hóa chất; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thứ ba là đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý hóa chất. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra được Lãnh đạo Bộ Công Thương phê duyệt; Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2040”.

Ngoài ra, Cục Hóa chất phấn đấu xây dựng bản đồ về các khu vực đầu tư trong các hoạt động hóa chất; xây dựng chiến lược, khảo sát và tuyên truyền về ngành hóa chất; triển khai các hoạt động khuyến khích, thu hút đầu tư và thúc đẩy triển khai mô hình đầu tư Tổ hợp hóa chất, phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn; Rà soát tính toán về các ngành, các lĩnh vực có khả năng dư thừa sản phẩm (trong ngắn hạn và dài hạn) để có các cảnh báo và định hướng phát triển ngành; Triển khai thực hiện hệ thống một cửa quốc gia và Dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch của Bộ Công Thương. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các TTHC.

Năm 2021: Công tác quản lý hóa chất tập trung đi vào chiều sâu

 

Nguồn: Báo Công Thương