Tập huấn các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất Ngày đăng: 07/12/2020
PTĐT - Ngày 4⁄12, Cục Hóa chất phối hợp với Công ty CP Hóa chất Việt Trì đã tổ chức hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất đối với Clo và các hóa chất có gốc Clo sử dụng trong Ngành nước cho các đại lý, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ các công ty trực tiếp sử dụng Clo lỏng và các hóa chất cơ bản gốc Clo của các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Hóa chất Bộ Công thương, lãnh đạo Công ty CP Hóa chất Việt Trì phổ biến hệ thống các quy định của pháp luật, các vấn đề liên quan đến an toàn hóa chất ở góc độ quản lý Nhà nước; những kinh nghiệm thực tiễn về an toàn hóa chất trong việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng Clo và các hóa chất có gốc Clo; phổ biến những quy định của pháp luật về an toàn hóa chất  đối với Clo và các sản phẩm có gốc Clo. Qua đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo và hệ thống lại các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa chất. Giúp các doanh nghiệp đánh giá lại thực trạng vấn đề tại đơn vị, tăng cường công tác quản lý, coi trọng hơn nữa vấn đề đảm bảo an toàn trong sử dụng Clo và các sản phẩm gốc Clo, góp phần ngày càng cải thiện chất lượng nước đáp ứng tốt hơn cho sức khỏe người dân.

Nguồn: Báo Phú Thọ