Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Ngày đăng: 21/01/2020
Thông báo thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 45/QĐ-BCT về việc phê duyệt kết quả kỳ tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển năm 2019. Theo đó, 4 thí sinh đã trúng tuyển vào Cục Hóa chất gồm:

- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành  - Công tác tại Văn Phòng Cục Hóa chất.

- Đồng Chí Phạm Lê Hoàng – Công tác tại Phòng Quản lý hóa chất.

- Đồng chí Nguyễn Văn Kiên – Công tác tại Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thêu – Công tác tại Phòng Phát triển công nghiệp hóa chất.

Ngày 21 tháng 01 năm 2020 Bộ Công Thương đã tổ chức trao quyết định tuyển dụng chính thức và giao nhiệm vụ cho các Đồng chí có tên trên. Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo Cục Hóa chất và lãnh đạo các đơn vị có cán bộ trúng tuyển.