Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược Ngày đăng: 10/01/2019
Thông báo ký hợp đồng, thuyết minh đề tài, dự án năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược

Thực hiện Quyết định số 2220/QĐ-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2019, Văn phòng Hóa dược để nghị các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án gửi hồ sơ gồm hợp đồng, thuyết minh nhiệm vụ và các văn bản pháp lý có liên quan về Văn phòng Hóa dược để rà soát trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký hợp đồng.

Để kịp đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng Hóa dược đề nghị các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ gửi 01 bộ hồ sơ về bộ phận tài chính và soát kinh phí trước ngày 15 tháng 01 năm 2019 và 01 bộ hồ sơ đã được bộ phận tài chính ký nháy về Văn phòng Hóa dược trước ngày 24 tháng 01 năm 2019 để ra soát tổng thể và trình Lãnh đạo Bộ. Sau thời gian trên nếu không nhận được hồ sơ, Văn phòng Hóa dược không chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng với các Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Biểu mẫu hợp đồng, thuyết minh được đăng tải trên trang web của Cục Hóa chất tại địa chỉ sau: www.vinachemia.gov.vn và www.cuchoachat.gov.vn.

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Hóa dược, ĐT: 024.22205118, email: hadt@moit.gov.vn; hanhtn@moit.gov.vn./.

File đính kèm: TB HĐHD TMDA TMĐT