Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương Ngày đăng: 24/12/2018
Thông báo về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Công Thương

Căn cứ công văn số 1358/XNK-TLH ngày 28/11/2018 của Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương về việc triển khai chính thức thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cục Hóa chất thông báo Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 sẽ triển khai chính thức 02 thủ tục hành chính sau đây trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, cụ thể:

- Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp;

Cục Hóa chất Thông báo đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp và tiền chất thuốc nổ:

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp và tiền chất thuốc nổ truy cập trang web https://vnsw.gov.vn/ để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục Hải quan.

Cục Hóa chất Thông báo đến tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp và tiền chất thuốc nổ biết để thực hiện./.

Chi tiết file đính kèm: Thông báo 08/TB-HC TB08