Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch Cục Hóa chất Ngày đăng: 31/07/2017
Thông báo về việc thay đổi tài khoản giao dịch

Văn phòng Cục Hóa chất xin thông báo từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 các tài khoản giao dịch của Cục sẽ thay đổi như sau:

Địa chỉ tài khoản mới:

Tài khoản giao dịch:

VĂN PHÒNG CỤC HÓA CHẤT

Tài khoản:              9527, 9523

Mã ĐVQHNS:       1096263

Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Tài khoản thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí:

Tài khoản:               3511.0.1096263.00000

Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Các đơn vị đối tác vui lòng liên hệ, giao dịch với Văn phòng Cục Hóa chất theo thông tin tài khoản mới nêu trên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bộ phận tài chính-kế toán Cục Hóa chất:

Phòng 401, tầng 4 nhà 21 Ngô Quyền- Hoàn Kiếm- Hà Nội

Điện thoại: 024.22205105

Trân trọng thông báo./.

(File đính kèm: 09/TB-CHC)