Gia hạn thời gian đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược Ngày đăng: 08/02/2017
Văn phòng Hóa dược thông báo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dược⁄hóa dược như sau:

Theo Công văn số 464/BCT-VPHD ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc thông báo đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược hạn cuối nộp Đề xuất là 17h 00 ngày 8 tháng 02 năm 2017. Tuy nhiên theo đề nghị của một số Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh… do thời gian nộp đề xuất trùng với thời gian nghỉ tết âm lịch từ 26 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 01 tháng 02 năm 2017 nên Văn phòng Hóa dược ra hạn thời gian cuối cùng nhận Phiếu đề xuất: 17h00 ngày 17 tháng 02 năm 2017.
Sau thời gian trên, Văn phòng Hóa dược không nhận Phiếu đề xuất của các đơn vị. Chi tiết liên hệ: Văn phòng Hóa dược, ĐT: 04.22205118, email: hadt@moit.gov.vn; hanhtn@moit.gov.vn./.