Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 Ngày đăng: 02/06/2021
Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021
Thực hiện số 684/TTg-KGVX ngày 27 tháng năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2021 và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6)” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26 tháng 6)”, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm của Bộ Công Thương triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma tuý”.
 
Chi tiết xem Tại đây./.