Thông báo v⁄v Phiếu khảo sát sửa đổi Luật Hóa chất Ngày đăng: 12/04/2021
Thông báo v⁄v Phiếu khảo sát sửa đổi Luật Hóa chất

Luật Hóa chất được Quốc hội Khóa 12, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, là dấu mốc quan trọng trong quá trình tạo lập một hành lan pháp lý chính thức và thống nhất cho hoạt động hóa chất. Sau hơn 12 thi hành, với sự thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế, Luật hóa chất đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Để có cơ sở xem xét, đánh giá một cách khách quan thực trạng cũng như nhu cầu của các doanh nghiệp hoạt động hóa chất, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, tính khả thi của Luật hóa chất trong thời gian tới; Cục Hóa chất tiến hành xây dựng Phiếu khảo sát (kèm theo Công văn này), đề nghị các doanh nghiệp hoạt động hóa chất vui lòng trả lời các câu hỏi tại Phiếu khảo sát và gửi về Cục Hóa chất trước ngày 20 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: số 21 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại 024. 22205056; fax 024. 22205038; email HanhTN@moit.gov.vn.

Chi tiết Phiếu khảo sát Tại đây

Rất mong nhận được sự phối hợp và quan tâm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất./.