Triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia Ngày đăng: 15/03/2021
Triển khai cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng qua cơ chế Một cửa quốc gia

Cục Hóa chất thông báo tới các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học như sau:

1. Chính thức triển khai 02 thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc thông qua cơ chế Một cửa quốc gia:

- Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1;

- Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, Bảng 3.

2. Cục Hóa chất đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng truy cập trang web https://vnsw.gov.vn/ để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục Hải quan kể từ ngày nhận được thông báo này.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Hóa chất theo địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 02422205136; fax: 02422205038; email: ThangLV@moit.gov.vn./.