Mã số : 415/QĐ-BCT
Tên thủ thục hành chính: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực phân bón vô cơ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 31/01/2018
Tệp đính kèm