Mã số : 4846/QĐ-BCT
Tên thủ thục hành chính: Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/12/2016
Tệp đính kèm

Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017