Số hiệu : 81/2019/NĐ-CP
Tên văn bản: Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/11/2019
Tệp đính kèm