Số hiệu : 08/2018/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 25/01/2018
Tệp đính kèm

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/3/2018; thay thế Thông tư số 170/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.