Số hiệu : 108/2008/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2008
Tệp đính kèm