Số hiệu : 36 /2014/TT-BCT
Tên văn bản: Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ Trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 22/10/2014
Tệp đính kèm