Số hiệu : 40/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tưquy định về khai báo hoá chất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 14/11/2011
Tệp đính kèm