Số hiệu : 06/2007/QH12
Tên văn bản: Luật hoá chất
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 21/11/2011
Tệp đính kèm