Số hiệu : 4507/QĐ-BCT
Tên văn bản: Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 103⁄NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ⁄TW ngày 16⁄01⁄2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 01/12/2017
Tệp đính kèm