Số hiệu : 113/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/10/2017
Tệp đính kèm

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017, thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP