Số hiệu : 43/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về nhãn hàng hóa
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ thướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/04/2017
Tệp đính kèm