Thông tin hỗ trợ

 

Để đăng ký sử dụng Hệ thống khai báo hóa chất trực tuyến của Bộ Công Thương, thương nhân cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thương nhân vào mục “Đăng ký sử dụng” để tiến hành đăng ký tài khoản truy cập hệ thống. Sau khi thương nhân đăng ký, Cục Hóa chất sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và thông báo về cho thương nhân.
Đồng thời doanh nghiệp gửi 01 bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh và 01 bản sao công chứng Mã số thuế theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Cục Hoá chất - Bộ Công Thương- 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bước 2: Để khai báo Hồ sơ trực tuyến doanh nghiệp cần trang bị thiết bị chữ ký điện tử. Để đăng ký chữ ký điện tử thương nhân truy cập và mục “Download” và tải về Mẫu đăng ký sử dụng chữ ký điện tử và điền thông tin theo mẫu. Mẫu đăng ký gửi về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin theo email hoặc Fax được hướng dẫn trong Mẫu đơn.                        
Dựa vào thông tin doanh nghiệp khai tại mẫu đăng ký sử dụng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin sẽ cấp Chữ ký điện tử và gửi lại cho doanh nghiệp.
Sau khi nhận được đầu đọc và thẻ chữ ký điện tử các doanh nghiệp truy cập vào mục “Download” để tải về tài liệu hướng dẫn cài đặt thiết bị chữ ký số cho đầu đọc thẻ.
Bước 3: Sau khi có thiết bị chữ ký điện tử thương nhân dùng tài khoản đã được đăng ký để truy cập vào Hệ thống và tiến hành khai hồ sơ xác nhận khai báo hóa chất trực tuyến.
1. Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự, quy trình... xin liên hệ với Cục Hóa Chất theo địa chỉ:
Phòng Thông tin Hóa chất - Cục Hóa Chất - Bộ Công Thương,
Địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-22205118, Fax 04 -22205038 
2. Mọi vấn đề liên quan đến quy trình khai báo điện tử và các vấn đề thắc mắc liên quan đến kỹ thuật của Hệ thống Cấp giấy xác nhận khai báo trực tuyến xin liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin theo địa chỉ:
Phòng Dịch vụ công trực tuyến - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương,
Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-22205395, Fax: 04 -22205397

 

Đăng nhập

Tên Tài Khoản:
Password:
Quên Password ?